Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat
Felnőtt vizsgálatokkal kapcsolatos tudnivalók

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK:

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 60.§., 15/2013. EMMI rendelet 43.§. értelmében a már nem tanköteles korú, (esti vagy levelező tagozatos) felnőttoktatásban résztvevő személyek országos hatáskörben történő komplex pszichodiagnosztikai vizsgálata intézményünk hatásköre. A komplex vizsgálat csak folyamatban lévő tanulói jogviszony és le nem zárt utolsó tanulmányi év mellett kezdeményezhető. A vizsgálat költségtérítéses, amely költség a vizsgálatot kérő személyt terheli. A komplex vizsgálat díja: 65.000,- Ft. Felhívjuk a tisztelt kérelmező figyelmét, hogy a vizsgálati díj a diagnosztikus folyamat lefolytatását tartalmazza a kialakított diagnózistól függetlenül!


A 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet értelmében a tanulmányokat nem folytatók, illetve közneveléshez már nem tartozó, (esti, levelező vagy nappali tagozatos) felnőttképzésben részt vevő személyek országos hatáskörben történő komplex pszichodiagnosztikai vizsgálata annak megállapítása céljából, hogy a személy jogosult-e a szóbeli KRESZ-vizsga letételére intézményünk határköre. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az Intézetünkben elvégzett komplex vizsgálat az esetleges olvasás/írás/számolás tanulása terén fellépő nehézségek felmérését szolgálja, nem a gépjármű-vezetésre való alkalmasság kognitív hátterét méri fel. A vizsgálat költségtérítéses, amely költség a vizsgálatot kérő személyt terheli. A komplex vizsgálat díja: 70.000.- Ft. Felhívjuk a tisztelt kérelmező figyelmét, hogy a vizsgálati díj a diagnosztikus folyamat lefolytatását tartalmazza a kialakított diagnózistól függetlenül!

A befizetett összeg visszatérítésére nincs lehetőségünk.

 

 

A FELNŐTTVIZSGÁLATOK ÜGYMENETE:

 1. A vizsgálat kérése postai úton levélben (1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.) történhet. A kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumokat: 
  • minden vizsgálati kérelemhez csatolni szükséges:
   • mellékelt vizsgálat iránti kérelem kitöltve
   • friss, fél évnél nem régebbi audiogram (hallásvizsgálati eredmény)
   • friss, fél évnél nem régebbi látásvizsgálati eredmény
   • megelőző tanulási képességvizsgálatok szakvéleményei, a vizsgálati kérelemhez kapcsolódó orvosi dokumentáció (amennyiben voltak ilyenek)
   • az iskolai bizonyítványok másolata minden elvégzett osztályfokról (általános iskolai, középiskolai bizonyítvány, oklevél)
  • tanulók esetén:
   • mellékelt intézményi nyilatkozat kitöltve a szükséges mellékletekkel ellátva (a felsorolt pedagógiai jellemzések mindegyikére szükség van). A pedagógiai jellemzéseket csak a szaktanár által aláírva (szignó, olvasható név és munkakör megnevezése), intézményi pecséttel ellátva áll módunkban elfogadni.
   • a fejlesztésével kapcsolatos leírás (fejlesztés tartalma, óraszáma, szakember végzettsége)
  • hallássérültek esetén:
   • hallókészülék nélküli audiogram
   • nyilatkozat arról, hogy a hallókészülék működése megfelelő
   • készülékkel végzett vizsgálatról készített audiogram
 2. A jelentkezés után levélben postázzuk a vizsgálati díj befizetéséhez szükséges csekket, illetve az utalási adatokat.
 3. A fizetés teljesítése után kérjük, hogy a csekket vagy az utalási bizonylatot levélben (1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.) vagy email-címünkre ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ) beszkennelve küldjék meg.
 4. A fizetés igazolása után postai úton értesítjük a vizsgálat időpontjáról.
 5. A vizsgálat hétfő, kedd vagy csütörtöki napon általában egy teljes munkanapot vesz igénybe (minimum 4-5 óra), de az egyéni terhelhetőség, a probléma összetettségének függvényében esetenként még egy vizsgálati alkalom szükséges.
 6. A vizsgálatról és annak eredményéről tájékoztatást csak a vizsgálati személynek adhatunk.
 7. Felhívjuk a tisztelt kérelmező figyelmét, hogy a vizsgálati díj a diagnosztikus folyamat lefolytatását tartalmazza a kialakított diagnózistól függetlenül!
 8. A szakértői véleményt kapja: vizsgálati személy.

TÁJÉKOZTATÁSUL

FELSŐOKTATÁSBAN HALLGATÓI JOGVISZONNYAL / VÉGBIZONYÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐK VIZSGÁLATA

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III.30.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia fogyatékosságának megállapítására irányuló eljárásban rehabilitációs szakértői szervként Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala jár el, országos hatáskörben minden Magyarországon lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, felsőoktatásban résztvevő személy esetén.

Bővebb információt az alábbi e-mail címen, illetve telefonon kérhet: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , tel: (1) 896-0449.

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály

1035 Budapest, Váradi u. 15. Levélcím: 1590 Bp., Pf.: 155.

Tel: +36 1 896 0404

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Honlap: www.kormanyhivatal.hu