Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat

Gyermekvizsgálatokkal kapcsolatos tudnivalók

 

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) és a 15/2013.(II.26.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján gyermekek, illetve közoktatásban részt vevő tanulók komplex pszichodiagnosztikai vizsgálata a járási hivatal határozata ellen benyújtott fellebbezés alapján induló másodfokú eljárásban, a kormányhivatal kirendelésére (Rendelet 41. § (6)). Szakértőként jár el, ideértve a Rendelet 25. §-ban leírt logopédiai vizsgálati véleményt és a logopédiai ellátást érintő szakértői tevékenységet is.
Közvetlenül a szülő, az intézményi kérésre (beleértve a kontroll vizsgálatokat is) a törvényi szabályozási keretek miatt nem áll módunkban vizsgálatot lefolytatni.
A vizsgálat a gyermekek és szüleik számára térítésmentes.

 

A GYERMEKVIZSGÁLATOK ÜGYMENETE:

 1. A vizsgálat kérése postai úton levélben érkezik meg intézményünkhöz és a fellebbezést benyújtó gondviselő(k)höz.
 2. A beérkezett iratanyag áttanulmányozása után levélben postázzuk – a gondviselő(k), valamint a vizsgálatot kérő kormányhivatal felé – a vizsgálatról szóló tájékoztató levelünket a vizsgálathoz szükséges iratanyag listájával.
 3. A szükséges iratanyagot levélben (1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.)  küldhetik meg. Kérjük, hogy az eredményesebb ügymenet érdekében adják meg telefonos és e-mail-es elérhetőségüket.
 4. A teljes iratanyag beérkezése után - a gondviselő(ke)t, valamint a vizsgálatot kérő kormányhivatalt– postán értesítjük a vizsgálat időpontjáról.
 5. A vizsgálat általában egy teljes munkanapot vesz igénybe, de a gyermek terhelhetősége, a szükséges vizsgálatok időtartama, a probléma összetettségének függvényében több alkalom is lehetséges.
 6. A 15/2013 (II. 26.) EMMI rendelet 14. § (2) bekezdése értelmében a vizsgálaton mindkét szülőnek jelen kell lennie. Amennyiben csak az egyik szülő tud megjelenni, a vizsgálat megkezdéséhez szükség van a távol maradó fél által kitöltött meghatalmazás vagy bírósági végzés átadására, amely alátámasztja, hogy a vizsgálaton megjelent szülő a gyermeket egyedül képviselheti. Ennek hiányában a vizsgálatot nem áll módunkban lefolytatni.
 7. A 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet 2. számú melléklete értelmében Intézményünk 2 vizsgálati időpontot adhat a gyermek számára. Amennyiben ezek egyikén sem jelenik meg és erről hivatalos igazolást (orvosi igazolás, kórházi zárójelentés, stb.) bemutatni nem tud, intézményünk köteles közigazgatási hatósági eljárás megindítását kezdeményezni.
 8. Tájékoztatjuk a szülő(ke)t, hogy a vidékről utazók igényt tarthatnak a gyermek és egy kísérő részére az útiköltség megtérítéséhez a háziorvostól kért, majd a vizsgálat alkalmával, az Intézményünk által leigazolt nyomtatvánnyal.
 9. A szakértői véleményt kapja: a felülvizsgálatot elrendelő kormányhivatal, irattár.

 

VIZSGÁLATHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

 • minden gyermekvizsgálat kapcsán csatolni szükséges:
  • a mellékelt anamnézis kérdőív kitöltve
  • friss, fél évnél nem régebbi audiogram (hallásvizsgálati eredmény)
  • friss, fél évnél nem régebbi látásvizsgálati eredmény
  • megelőző tanulási képességvizsgálatok szakvéleményei, a vizsgálati kérelemhez kapcsolódó orvosi dokumentáció
  • az óvodapedagógus/osztályfőnök által kiadott fél évnél nem régebbi pedagógiai jellemzés (tanulmányi előmenetel, szorgalom, magatartás, közösségi életben való részvétel, szociális kapcsolatok).
   A pedagógiai jellemzést csak a pedagógus által aláírva (szignó, olvasható név és munkakör megnevezése), intézményi pecséttel ellátva áll módunkban elfogadni.
  • a gyermek fejlesztésével kapcsolatos leírás (fejlesztés tartalma, óraszáma, szakember végzettsége),
 • intézményváltási szándék esetén:
  • nyilatkozat attól az intézménytől, ahová gyermekét szeretné beíratni, hogy fogadni tudja, illetve szükség esetén vállalja az ellátásához szükséges feltételeket
 • tanulók esetén:
  • az iskolai bizonyítványok másolata minden osztályfokról
  • mentesítési kérelem esetén az adott szaktanár pedagógiai jellemzése. A pedagógiai jellemzést csak a szaktanár által aláírva (szignó, olvasható név és munkakör megnevezése), intézményi pecséttel ellátva áll módunkban elfogadni.
 • hallássérültek esetén:
  • nyilatkozat arról, hogy a hallókészülék működése megfelelő
  • friss, fél évnél nem régebbi hallókészülék nélküli audiogram
  • friss, fél évnél nem régebbi hallókészülékkel végzett vizsgálatról készített audiogram

Az iratanyagot postán (1071 Budapest, Damjanich u. 41-43. C épület 204.) juttathatja el intézményünknek.